Έκδοση senior most well-liked ομολόγου ύψους 300 εκ ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Έκδοση senior most well-liked ομολόγου ύψους 300 εκ ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης


Στην έκδοση senior favored ομολόγου ύψους 300 εκ ευρώ., διετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στους 12 μήνες  και επιτόκιο έκδοσης 3%, προχώρησε η Alpha Bank μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα ενίσχυσης του δείκτη συνολικών κεφαλαίων στο 26% έως και το 2025, βάση της οδηγίας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Bare minimum Demanded Eligible Liabilities – MREL).

Η έκδοση αποτελεί μέρος της τακτικής της Τράπεζας να εκμεταλλεύεται τις καταλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior most popular ομολόγου ύψους 500 εκ ευρώ. Εν προκειμένω μετά από την πετυχημένη έκδοση του Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές συγκεκριμένου προφίλ (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ξένα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος) για να τοποθετηθούν σε έκδοση από την Alpha Bank με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η διοίκηση της Τράπεζας αξιοποίησε την ευκαιρία και προχώρησε στο personal placement σε επιλεγμένους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψιν την ζήτηση αλλά και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις αρχές του 2022 αναμένεται μεγάλη προσφορά από διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα. 

Η τωρινή έκδοση, δίνει την δυνατότητα στην Alpha Lender να τοποθετηθεί εγκαίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022. 

Υπενθυμίζεται πως το σύνολο του Τραπεζικού Συστήματος της χώρας έχει προγραμματίσει σειρά εκδόσεων τα επόμενα έτη ύψους περί τα 5 δις Ευρώ με στόχο την κάλυψη έως τα τέλη του 2025 των Least Essential Suitable Liabilities που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Supply hyperlink

Author Image
ΜΑΝΙΑ ΝΤΕΛΟΥ

Γεια σας, λέγομαι Μάνια Ντέλου και είμαι δημοδιογράφος στο <a href="https://kalikantzaros.gr">kalikantzaros.gr</a>. Ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία τα τελευταία 10 χρόνια και έχω και πτυχίο Οικονομικών από το Λονδίνο το 2010